Diensten

>Executive Search & Selection
>Permanent Recruitment
>Replacement Services
>Contract Services
>Opleidingen
Replacement Services

Heeft u een medewerker die begeleiding nodig heeft bij de overgang naar een andere functie? Of moet u gedwongen afscheid nemen van medewerkers? Replacement kan in deze gevallen de oplossing bieden.

Replacement is actieve begeleiding en bemiddeling van boventallige werknemers naar een nieuwe in- of externe functie. Dit geeft dergelijke medewerkers de mogelijkheid om, na begeleiding bij zelfanalyse en arbeidsmarktanalyse, de baan te vinden die bij hem/haar past. Blue ONE gaat verder dan begeleiding, wij streven naar bemiddeling, dus daadwerkelijke plaatsing bij een nieuwe werkgever.

Omdat wij jarenlange ervaring hebben met de bemiddeling van mensen in organisaties, weten wij vaak deuren te openen voor de kandidaten, die anders gesloten zouden blijven.

Maatwerk

Door de modulaire opbouw van onze diensten, kan het Replacement traject precies afgestemd worden op uw wensen en/of die van de kandidaat. Gedurende het Replacement traject staat de kandidaat centraal. Zijn of haar eigen wensen en ambities ten aanzien van een nieuwe werkkring, zijn van essentieel belang.
Een volledig traject omvat de volgende modulen:

Situatieanalyse. Dit is de basis van ieder traject. Na deze module kan besloten worden welke vervolgmodulen gevolgd zullen worden.

Het doorlopen van de volgende 3 modulen neemt 3 tot 6 maanden in beslag.

Persoonsanalyse. Tijdens deze module stellen de kandidaat en onze consultant samen, een persoonsprofiel en een werkprofiel op. Op basis van deze profielen wordt de ‘zoekrichting’ bepaald.
Marktverkenning. Tijdens deze module wordt de kandidaat bewust gemaakt van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hetopstellen van een cv en sollicitatietraining maken ook onderdeel uit van de marktverkenning.

Marktbenadering. Nu wordt een plan de campagne gemaakt dat moet leiden tot een nieuwe baan. In deze module ontwikkelt de kandidaat samen met onze consulent een realistisch actieplan dat wordt gebruikt om de arbeidsmarkt te bewerken en hij/zij voert dit voor een groot gedeelte ook uit. Blue ONE zal bij het zoeken naar een passende functie, actief gebruik maken van haar internationale netwerk.
Replacement Services biedt:

    * een Replacement traject dat precies afgestemd kan worden op uw wensen en op de wensen van de kandidaat.
    * toekomstgericht maatwerk, gericht op de persoon en de situatie waar hij of zij zich op dat moment in bevindt.
    * toekomstgericht maatwerk voor ieder type loopbaan en binnen ieder willekeurige branche
    * jarenlange ervaring met de bemiddeling van mensen in organisaties
    * medewerkers begeleiden om zoveel mogelijk zelfstandig hun weg in hun Replacement traject te kunnen vinden.
    * meer dan outplacement: een Replacement traject kan worden afgerond met actieve bemiddeling.
    * volledige ondersteuning aan uw organisatie en aan uw medewerkers gedurende het hele proces met een maximum van 6 maanden doorlooptijd gerekend vanaf de Persoonsanalyse
    * consulenten die gecertificeerd zijn om de verschillende testinstrumenten toe te passen.

Voor meer informatie:

Blue ONE Arena

Hoogoorddreef 9

1101 BA Amsterdam

The Netherlands

T: ++31(0)20 312 06 51

F:++31(0)20 312 04 44

E:info@blueone.nl