Diensten

>Executive Search & Selection
>Permanent Recruitment
>Replacement Services
>Contract Services
>Opleidingen
Executive Search & Selection

Via Executive Search plaatst Blue ONE top talent voor senior posities variŽrend van consultants, business development managers, sales & marketing professionals tot en met het executive level: directie en Raad van Bestuur niveau.

Executive Search wordt aangeraden als:

   1. de functie een verantwoordelijkheid op het hoogste niveau in zich heeft;
   2. een combinatie van kennis & vaardigheden over een breed terrein wordt verlangd;

Creativiteit van het hoogste niveau in combinatie met een scherp analytisch vermogen in combinatie met management vaardigheden is vereist;
er behoefte is aan vertrouwelijkheid en discretie.
Bij Executive Search is altijd sprake van individuele benadering van potentiŽle kandidaten. Dit onderscheidt Executive Search van alle overige methoden voor het werven van kandidaten. Top talent, dat niet actief met de arbeidsmarkt bezig is, wordt rechtstreeks benaderd en bij gebleken geschiktheid losgeweekt uit de huidige functie.

Zoekopdrachten worden uitgevoerd door een ervaren consultant met kennis van de markt en de spelers. Hij of zij wordt geassisteerd door een gekwalificeerd internationaal research team.

Werkwijze
Blue ONE neemt het profiel van de functie kritisch met de opdrachtgever door. Daar waar nodig wordt het profiel aangepast. Tevens kunnen afwijkingen ten opzichte van de hier geschetste werkwijze worden overeengekomen.

Vervolgens wordt door Blue ONE een overzicht samengesteld van bedrijven waar potentiŽle kandidaten werkzaam zijn.

Doordat Blue ONE kennis heeft van de structuur van veel organisaties en veel van de spelers kent, wordt een hoge graad van precisie bereikt waardoor de efficiŽntie en de effectiviteit van het vervolgtraject wordt gewaarborgd.

Mogelijke kandidaten worden gelokaliseerd, er wordt onderzocht of zij voldoen aan de gestelde criteria en of zij geÔnteresseerd zijn in de aangeboden functie. Gekwalificeerde kandidaten worden vervolgens geÔnterviewd. Tijdens dit interview worden de cliŽnt en de aangeboden functie nader toegelicht en wordt de kandidaat beoordeeld op geschiktheid.

Bij het toetsen aan de gestelde criteria zal Blue ONE de ervaring, kennis en vaardigheden van de kandidaat, welke van belang zijn om invulling te geven aan de gedefinieerde verantwoordelijkheidsgebieden, nader onderzoeken.

Indien een kandidaat naar het oordeel van de consultant van Blue ONE geschikt wordt bevonden, ontvangt de cliŽnt een uitgebreide rapportage. Vervolgens is er contact tussen de cliŽnt en Blue ONE en worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de gepresenteerde kandidaat en de vervolgprocedure. Een opdracht wordt pas afgesloten bij een succesvolle plaatsing.

Dit betekent overigens nog niet het einde van onze betrokkenheid. Tijdens de introductieperiode blijft Blue ONE de nieuwe medewerker desgevraagd begeleiden.

Voor meer informatie:

Blue ONE Arena
Hoogoorddreef 9
1101 BA Amsterdam

The Netherlands
T: ++31(0)20 312 06 51
F: ++31(0)20 312 04 44
E: info@blueone.nl