Diensten

>Executive Search & Selection
>Permanent Recruitment
>Replacement Services
>Contract Services
>Opleidingen
Opleidingen

Goed opgeleide medewerkers zijn een voorwaarde om profijt te hebben van investeringen in hard – en software. Daarnaast doen goed opgeleide medewerkers hun werk beter en met meer plezier. Opleidingen zijn echter alleen echt effectief als ze aansluiten bij uw specifieke situatie. Blue ONE biedt daarom maatwerk groepsopleidingen die volledig zijn afgestemd op uw situatie.
Werkplekondersteuning

Om het rendement van een opleidingstraject te optimaliseren biedt Blue ONE direct aansluitend op de opleiding ook gerichte werkplekondersteuning. Hierbij wordt:

    * gevolgd of de oud cursisten het geleerde ook werkelijk in de praktijk brengen
    * extra aandacht besteed aan “zwakkere” cursisten
    * iedere vraag direct beantwoord
    * aandacht besteed aan “tips & trics” op de werkplek.

Deze begeleiding wordt verzorgd door de docent die ook de training geeft en die de cursisten dus kent. Een meer effectieve en persoonlijke begeleiding is nauwelijks mogelijk

Kwaliteit

Blue ONE voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van software leveranciers, zoals Microsoft. Novell en Prosoft.

Garantie Bent u niet tevreden is over het resultaat, dan mag de cursist binnen zes maanden nadat de training is gevolgd deze zonder kosten nogmaals volgen.

Maatwerk

Het maatwerk van Blue ONE kenmerkt zich door een modulaire opbouw. Opleidingen worden, zonder ontwikkelingskosten, precies afgestemd op uw eisen en wensen. Door dit concept dat voor een groot bestaat uit “on the job” trainingen is het leereffect significant beter dan bij uitsluitend klassikale opleidingen. Dit concept heeft zich inmiddels bewezen bij grootschalige projecten waarbij bij alle werknemers zowel computers als software werden vervangen. In nauwe samenwerking met leveranciers wordt het opleidings- en begeleidingstraject zo gepland dat de cursist de training volgt terwijl zijn werkplek opnieuw wordt ingericht. Dat wil zeggen dat cursisten die na de training terugkomen op hun werkplek direct over nieuwe software beschikken.
Trainingslocatie

Blue ONE heeft een eigen trainingslocatie in het centrum van Den Haag. Op deze locatie, of bij u in huis, kunnen trainingen worden verzorgd. Samenstelling van groepen en trainingstijden worden steeds in overleg met u vastgesteld.
Kennisgebieden

Blue ONE werkt samen met zelfstandige, zeer ervaren en gecertificeerde docenten. Deze docenten combineren een gedegen vakmanschap met uitstekende didactische vaardigheden. Blue ONE verzorgt opleidingsprojecten op onder andere de volgende vakgebieden.

    * Windows
    * Microsoftoffice
    * Net
    * Linux
    * MCSD/MCSE
    * overige vakgebieden in overleg.

Kosten

Door het gekozen concept kunnen wij, met een minimale overhead, maatwerkprojecten aanbieden. Hierdoor kunnen wij tegen zeer scherpe tarieven opleidingen en werkplekondersteuning verzorgen, zelfs al vanaf € 50,00 per cursist per dag.

Voor meer informatie:

Blue ONE Arena
Hoogoorddreef 9
1101 BA Amsterdam

The Netherlands
T: ++31(0)20 312 06 51
F: ++31(0)20 312 04 44
E: info@blueone.nl