Vacatures

> Java Adobe Flex Developer
Je wordt een carriŤre geboden waarin je volop ruimte krijgt voor persoonlij...


> Testanalist
Er wordt een carriŤre geboden waarin je volop ruimte krijgt voor persoonlij...


> Microsoft Architect
Je wordt een carriŤre geboden waarin je volop ruimte krijgt voor persoonlij...


> Java Developer
Er wordt een carriŤre geboden waarin je volop ruimte krijgt voor persoonlij...


> Developer
Zeer goede arbeidsvoorwaarden, met een aantrekkelijk salaris....


Recruitment

Blue ONE management consultants komen direct uit het vakgebied van de professionals zodat men de klant optimaal kan adviseren in het aantrekken van professionals.

Wij hanteren voor een iedere partij (klant en professional) een no nonsense aanpak.Waarbij de klant en professional verder moeten , en wij ook...

Werkwijze
Blue ONE neemt het profiel van de functie kritisch met de opdrachtgever door. Daar waar nodig wordt het profiel aangepast. Tevens kunnen afwijkingen ten opzichte van de hier geschetste werkwijze worden overeengekomen.

Vervolgens wordt door Blue ONE een overzicht samengesteld van bedrijven waar potentiŽle kandidaten werkzaam zijn.

Doordat Blue ONE kennis heeft van de structuur van veel organisaties en veel van de spelers kent, wordt een hoge graad van precisie bereikt waardoor de efficiŽntie en de effectiviteit van het vervolgtraject wordt gewaarborgd.

Mogelijke kandidaten worden gelokaliseerd, er wordt onderzocht of zij voldoen aan de gestelde criteria en of zij geÔnteresseerd zijn in de aangeboden functie. Gekwalificeerde kandidaten worden vervolgens geÔnterviewd. Tijdens dit interview worden de cliŽnt en de aangeboden functie nader toegelicht en wordt de kandidaat beoordeeld op geschiktheid.

Bij het toetsen aan de gestelde criteria zal Blue ONE de ervaring, kennis en vaardigheden van de kandidaat, welke van belang zijn om invulling te geven aan de gedefinieerde verantwoordelijkheidsgebieden, nader onderzoeken.

Indien een kandidaat naar het oordeel van de consultant van Blue ONE geschikt wordt bevonden, ontvangt de cliŽnt een uitgebreide rapportage. Vervolgens is er contact tussen de cliŽnt en Blue ONE en worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de gepresenteerde kandidaat en de vervolgprocedure. Een opdracht wordt pas afgesloten bij een succesvolle plaatsing.