Diensten

>Executive Search & Selection
>Permanent Recruitment
>Replacement Services
>Contract Services
>Opleidingen
Contract Services

Effectiviteit

Moderne bedrijfsvoering stelt hoge eisen aan de effectieve inzet van schaarse middelen. Gerichte inzet van medewerkers is daarvoor in veel bedrijven ongetwijfeld het belangrijkste instrument. Deze gerichte inzet wordt maximaal gerealiseerd bij de inhuur van tijdelijke medewerkers die op specifieke projecten voor de duur van een project worden ingezet.

Risico’s

Inhuur van tijdelijke medewerkers is echter niet zonder risico. Nederland kent een complexe wet- en regelgeving op dit gebied. De inlenersaansprakelijkheid (ook wel WKA) en “flexwet” zijn enkele voorbeelden van deze risico’s.

Rechtsgebieden waar u als inlener mee te maken krijgt zijn:

    * Arbeidsrecht
    * Sociaal Verzekeringsrecht
    * Belastingrecht
    * Vreemdelingenrecht

De sancties bij het niet correct naleven van de wet- en regelgeving zijn hoog. De meeste overtredingen kennen een verjaringstermijn van 5 jaar. Boetes en/of naheffingen belopen daardoor al snel tienduizenden euro’s of meer. Voor bedrijven is het vaak niet haalbaar om continue op de hoogte te blijven van alle relevante wet – en regelgevingen op deze terreinen, met alle risico’s van dien.

Oplossingen

Denkt u na het lezen van voorgaande dat de risico’s van inhuur van tijdelijk personeel te groot zijn voor uw organisatie?

Dan kunnen wij u geruststellen. De genoemde risico’s zijn vrijwel allemaal volledig uit te sluiten. Het uitsluiten van deze risico’s vergt echter wel een grote kennis en ervaring op de eerder genoemde rechtsgebieden.

Kennis en ervaring waarover Blue ONE Contract Services beschikt. Hierdoor zijn wij in staat oplossingen te bieden waardoor u zonder zorgen tijdelijke medewerkers in kunt (blijven) zetten.

Contract Beheer

Blue ONEkan bestaande en nieuwe contracten van u overnemen en de juridische en administratieve afhandeling voor u uitvoeren. Enkele voordelen voor u zijn:

    * Uitsluiting risico’s
    * Geen administratie
    * Standaard facturatie
    * Standaard rapportage

Blue ONE inventariseert vooraf de mogelijke risico’s en adviseert op basis hiervan de beste manier van inzet. Blue ONE sluit de overeenkomsten en neemt u verder alle administratieve rompslomp uit handen.

Internationale inzet

Blue ONE beschikt ook over een uitgebreide ervaring met de inzet van buitenlandse medewerkers in Nederland. Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden waaronder iemand in Nederland te werk mag worden gesteld en wij kunnen bemiddelen bij het aanvragen van de benodigde verblijfsdocumenten.
Daarnaast kan Blue ONE extra diensten bieden zoals het aanvragen van de 30% regel, bemiddelen bij huisvesting en scholing.

Voor meer informatie:

Blue ONE Arena
Hoogoorddreef 9
1101 BA Amsterdam

The Netherlands
T: ++31(0)20 312 06 51
F: ++31(0)20 312 04 44
E: info@blueone.nl